“…Tiếp tục đầu tư phát triển, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; tăng cường năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với ...

Theo tính toán của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam: Đến 31 - 03, tổng dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vào khoảng 155,35 triệu m3 ...

Trong hai ngày (18-19/02/2017) tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Việt Nam) đã diễn ra Hội nghị lần thứ 11, Nhóm công tác về Ứng phó khẩn cấp ...

Ngày 17/02/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký, ban hành Nghị định số 15/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...

Mùa khô hạn năm 2017 đã bắt đầu, lượng nước ngọt trên các kênh, rạch sụt giảm nhanh chóng, xâm nhập mặn đang xảy ra ở nhiều nơi. Vì vậy, các tỉnh, ...

Bootstrap Slider