Ngày 04/12/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 211/QĐ-TCTL-KHTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Tổng ...

Sáng ngày 14/12/2017 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Lễ công bố Lời kêu gọi Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên ...

Thực hiện cơ chế giá sẽ làm thay đổi nhận thức của xã hội, từ thủy lợi ''phục vụ'' sang thủy lợi ''dịch vụ'', gắn trách nhiệm của bên cung cấp dịch ...

Chiều 11/12, tại Viện Khoa học Thủy lợi đã diễn ra hội thảo kết quả ứng dụng công nghệ Nhật Bản về quản lý nước tiết kiệm, giảm phát thải khí nhà ...

Dự kiến, sẽ có 3 đợt xả nước các hồ thuỷ điện để phục vụ công tác đổ ải vụ đông xuân 2017 – 2018 các tỉnh ĐBSH và Trung du miền núi phía Bắc. Trong ...

Bootstrap Slider