TT Tên biểu mẫu Download (Tải về)
1 Hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện NQ12 của Đảng và Kế hoạch Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM Tải về
2 Biểu mẫu Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình RB-SupRSWS năm 2016 Tải về
3 Tài liệu hội nghị: Rà soát QHTL lưu vực sông Đà - Thao, giai đoạn đến năm 2025 tầm nhìn 2030 Tải về
4 Mẫu trả lời câu hỏi kiến nghị cử tri (cập nhật tháng 12 năm 2016) Tải về
5 Mẫu trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội (cập nhật tháng 12 năm 2016) Tải về
6 Mẫu phiếu điều tra ICT Index 2016 Tải về
7 Biểu mẫu Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả đầu ra vốn vay WB năm 2017 Tải về
8 Mẫu Kế hoạch Nâng cao năng lực chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nước dựa trên kết quả vay vốn WB Tải về
9 Mẫu Báo cáo nợ đọng XDCB dự án Cấp nước (kèm CV 1308) Tải về
10 Hướng dẫn cài đặt Outlook và sao lưu dữ liệu thư điện tử TCTL Tải về
11 Hướng dẫn cấu hình và thay đổi mật khẩu Email của TCTL Tải về
12 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử Tải về
13 Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện chương trình PforR năm 2016 Tải về
14 Mẫu số 01 - Giấy đề nghị và bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản Tải về
15 Mẫu số 02 - Giấy đề nghị sửa chữa tài sản Tải về
16 Mẫu số 03 - Giấy đề nghị tạm ứng Tải về
17 Mẫu số 04 - Giấy thanh toán tạm ứng Tải về
18 Mẫu số 05 - Giấy đề nghị thanh toán Tải về
19 Mẫu số 06 - Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản Tải về
20 Mẫu số 07 - Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn Tải về
12