Tin cái cách hành chính

Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống TCVN ISO 9001:2008

Chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) thay thế TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008).

Bộ Nông nghiệp và PTNT đào tạo chuyển đổi áp dụng ISO 9001:2015

Trong 2 ngày 29 và 30/5, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Trung tâm Quacert) tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (TCVN ISO 9001:2015) cho đại diện cán bộ đầu mối ISO của các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

Tổng cục Thủy lợi ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Ngày 19/12, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thủy lợi năm 2018 tại Quyết định số 268/QĐ-TCTL-VPTC.
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE