Tin cái cách hành chính

Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Bộ Nông nghiệp &PTNT công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Thủy lợi

Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký, ban hành Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung TTHC thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống TCVN ISO 9001:2008

Chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) thay thế TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008).

Bộ Nông nghiệp và PTNT đào tạo chuyển đổi áp dụng ISO 9001:2015

Trong 2 ngày 29 và 30/5, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Trung tâm Quacert) tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (TCVN ISO 9001:2015) cho đại diện cán bộ đầu mối ISO của các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

Tổng cục Thủy lợi ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Ngày 19/12, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thủy lợi năm 2018 tại Quyết định số 268/QĐ-TCTL-VPTC.
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE