TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) thay thế TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008).

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2008 sẽ phải hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 30/6/2021.

Trong 2 ngày 29 và 30/5, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Trung tâm Quacert) tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (TCVN ISO 9001:2015) cho đại diện cán bộ đầu mối ISO của các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Tổng cục Thủy lợi đã cử 06 cán bộ, công chức đại diện các đơn vị tham dự khóa đào tạo tập huấn này.

Mời tải về TCVN ISO 9001:2015./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE