Ngày 18/5/2018, Tổng cục Thủy lợi đã ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Tổng cục Thủy lợi năm 2018 (tại Quyết định số 174/QĐ-TCTL-VPTC).

Mời tải về Kế hoạch tại đây./.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE