Ngày 11/10/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký ban hành Quyết định số 445/QĐ-TCTL-KHTC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 (Không bao gồm số liệu quyết toán vốn đầu tư XDCB)

Chi tiết mời tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE