Ngày 08/01/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 122/BNN-KH về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn TPCP năm 2018.

Mời tải về công văn số 122/BNN-KH./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE