Ngày 12/6/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 194/QĐ-TCTL-VPTC phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng cục Thủy lợi.

Chi tiết Kế hoạch mời tải về tại đây./.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE