CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔNG CỤC

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Phú                     - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng               - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Lê Thị Lan                               - Chi ủy viên.

 

CHI BỘ VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH

1. Đồng chí Lê Thanh Cao                          - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Phan Tiến An                          - Phó Bí thư Chi bộ.

 

CHI BỘ VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Đồng chí Lê Thị Kim Cúc                       - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Hữu Thỏa                  - Phó Bí thư Chi bộ.

 

CHI BỘ VỤ PHÁP CHẾ, THANH TRA

1. Đồng chí Nguyễn Đắc Long                    - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Kiều Thị Thanh                       - Phó Bí thư Chi bộ.

 

CHI BỘ VỤ NGUỒN NƯỚC VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

1. Đồng chí Lê Hùng Nam                          - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn                     - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Phạm Quốc Hưng                    - Chi ủy viên.

 

CHI BỘ VỤ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Đồng chí Đặng Nhật Tân                        - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Ngô Hào Hiệp                          - Phó Bí thư Chi bộ.

 

CHI BỘ VỤ AN TOÀN ĐẬP

1. Đồng chí Nguyễn Đăng Hà                     - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Lê Văn Dương                         - Phó Bí thư Chi bộ.

 

CHI BỘ CỤC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

1. Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh               - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Việt Anh                     - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Vũ Thị Thùy Linh                     - Chi ủy viên.

 

CHI BỘ TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH VÀ KỸ THUẬT THỦY LỢI

1. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi                      - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Văn Khuyến               - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Trần Anh Trung                       - Chi ủy viên

4. Đồng chí Phan Thị Thanh Thủy              - Chi ủy viên.


 CHI BỘ TRUNG TÂM QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

1. Đồng chí Lương Văn Anh                      - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Vũ Hồng Hà                            - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Ái             - Chi ủy viên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác

TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE