Vụ Pháp chế, Thanh tra

Cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 03/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Vụ Pháp chế, Thanh tra, thay thế Quyết định số 15/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Pháp chế, Thanh tra

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành Quyết định số 03/QĐ-TCTL-VP quy định vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Vụ Pháp chế, Thanh tra, thay thế Quyết định số 15/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015.
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE