Đồng chí NGUYỄN VĂN TỈNH

Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi

Email: tinhnv@wrd.gov.vn

                                                          

   Đồng chí ĐỖ VĂN THÀNH

 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi      

  Email: thanhdv@wrd.gov.vn

        Đồng chí ĐỒNG VĂN TỰ

     Chủ tịch Công đoàn, PhóTổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi

         Email: tudv@wrd.gov.vn 

                            

 

                                
                                        
 

                                  Đồng chí ĐỖ VĂN THÀNH

                      Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi

                               Email: thanhdv@wrd.gov.vn

 

                                  Đồng chí ĐỒNG VĂN TỰ

                                PhóTổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi

                                Email: tudv@wrd.gov.vnTrở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác

TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE