Đồng chí NGUYỄN VĂN TỈNH

Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi

Email: tinhnv@wrd.gov.vn

                                                                                   

                        Đồng chí ĐỖ VĂN THÀNH

                      Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi

                         Email: thanhdv@wrd.gov.vn

                                   Đồng chí ĐỒNG VĂN TỰ

                                  PhóTổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi

                                   Email: tudv@wrd.gov.vn 

                             

 

                                
                                        
 

                                  Đồng chí ĐỖ VĂN THÀNH

                      Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi

                               Email: thanhdv@wrd.gov.vn

 

                                  Đồng chí ĐỒNG VĂN TỰ

                                PhóTổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi

                                Email: tudv@wrd.gov.vnTrở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác