BỘ TRƯỞNG Hà Kế Tấn

(01/1963 - 6/1973)

 

- Ông Hà Kế Tấn, sinh ngày 30/61912 tại làng Mông Phụ, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc xã Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Năm 1936, Ông về Hà Nội tìm việc làm và tham gia phong trào Đông Dương Đại hội tại Hà Nội. Tháng 6/1937 Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Ông được Trung ương Đảng cử làm Trưởng ban Công vận Xứ uỷ Bắc Kỳ, phụ trách hai tỉnh: Nam Định và Hà Nam. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, hoà bình được lập lại ở miền Bắc, ông được Trung ương giao nhiệm vụ tổ chức Đại đoàn bảo vệ Trung ương và Hà Nội và trực tiếp làm Đại đoàn trưởng kiêm Chính uỷ, tham gia Ủy ban Quân chính Hà Nội.

- Tháng 10/1955 Ông được bầu là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (1955 – 1957). Năm 1958 ông được thăng quân hàm Đại tá.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960), ông được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực, kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban trị thủy và khai thác sông Hồng.

- Ngày 07/01/1963, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 147 NQ/TVQH, quyết định bổ nhiệm một số thành viên Hội đồng Chính phủ, Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi (1963 – 1973), kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban trị thuỷ và khai thác sông Hồng.

- Tháng 6/1973 ông thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và được giao nhiệm vụ Bộ trưởng phụ trách Công trình thuỷ điện Sông Đà (đến tháng 5/1978).

- Ngày 01/4/1980, ông được Trung ương có quyết định thôi giữ chức Bộ trưởng phủ Thủ tướng để làm Bí thư Ban cán sự Đảng Toà án nhân dân Tối cao Việt Nam và trực tiếp đảm nhận chức Chánh án cho đến khi nghỉ hưu.

- Năm 1990 Ông được Ban Bí thư Trung ương Đảng cử làm Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 03/2/1990). Tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội (năm 1993), ông được bầu là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố.

- Ông mất năm 1997 tại Hà Nội.

 

 

BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Bình

(6/1973 - 01/1981)

 

- Ông Nguyễn Thanh Bình tên thật là Nguyễn Văn Huyên, sinh ngày 04/5/1920 tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Từ năm 1938, ông tham gia phong trào dân chủ Đông Dương, chống chính quyền thực dân Pháp, từ đó chịu ảnh hưởng của những người Cộng sản. Ông được bí mật kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1939.

- Khi hoạt động bí mật, Ông lấy các bí danh Giáo, Bình để hoạt động. Tháng 5/1940, Ông được phân công làm Thành ủy viên Thành ủy Hải Phòng. Đến tháng 9/1940, Ông bị lộ và bị chính quyền thực dân bắt và giam giữ tại nhà tù Hòa Bình.

- Ngày 09/3/1945, quân Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Ông ra tù và về hoạt động ở vùng Bắc GiangThái Nguyên, được giao phụ trách đội du kích, phụ trách lớp huấn luyện cán bộ cấp huyện của hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, trực tiếp phụ trách phong trào Việt Minh ở các huyện Lục NamLục NgạnSơn ĐộngHữu LũngLạng Giang.

- Cách mạng tháng 8 thành công, Ông được giao giữ chức Chủ tịch UBND Cách mạng lâm thời tỉnh Bắc Giang (sau đó đổi tên thành Ủy ban Hành chính tỉnh Bắc Giang). Tháng 10/1946, ông được cử làm đại diện Ủy ban Hành chính khu Bắc Bộ tại Khu XII, kiêm Ủy viên hành chính trong Ủy ban Kháng chiến hành chính Khu XII.

- Khi thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Đông Dương, tháng 6/1947, ông được cử giữ chức Khu ủy viên Khu XII. Từ năm 1949 đến năm 1950, ông được Trung ương điều về giữ chức Ủy viên Ban Thanh tra Trung ương, sau đó chuyển sang quân đội giữ chức Cục trưởng Cục Quân nhu. Năm 1951, ông kiêm chức Bí thư Đảng bộ Tổng cục Cung cấp; năm 1952 là Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cung cấp.

- Sau Hiệp định Geneve, chính quyền Việt Minh tiếp quản miền Bắc. Ông được cử giữ chức Cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần năm 1955. Năm 1959, ông được cử kiêm chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Hậu cần và được phong quân hàm Thiếu tướng.

- Tại Đại hội Đảng lần thứ III (tháng 9/1960), ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

- Từ tháng 01/1961, ông được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ: Phó Ban Tài chính – Thương nghiệp Trung ương (01/1961); Quyền Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Nội thương (02/1961 – 10/1966); Trưởng Ban Tài chính – Thương nghiệp Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính – Thương nghiệp Phủ Thủ tướng (10/1966 – 1969); Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ (1969 – 6/1974); Bộ trưởng Bộ Thủy lợi kiêm Trưởng ban Chỉ huy chống lụt bão Trung ương, kiêm Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Trị thủy và Khai thác sông Hồng (6/1973 – 01/1981); Bí thư Trung ương Đảng khóa V phụ trách khối nông nghiệp (1982 – 1986); Bí thư Thành ủy Hà Nội (10/1986 – 10/1988); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI; tháng 10/1988, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư và giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết), IV, V, VI; Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa VI (1988 – 1992); Đại biểu Quốc hội các khóa III, IV, V, VI, VII và VIII.

- Tháng 6/1991, Ông nghỉ hưu; Ông mất ngày 19/3/2008 tại Hà Nội. Ông được Nhà nước vinh danh & trao tặng: Huân chương Sao Vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân cương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Hai.

 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG Nguyễn Cảnh Dinh

(01/1981 - 10/1995)

 

- Ông Nguyễn Cảnh Dinh, sinh ngày 14/6/1934 tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Từ năm 1953 – 1958, ông theo học Đại học Thủy lợi tại Vũ Hán, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp về nước, ông tham gia công tác tại Ủy ban sông Hồng và Bộ Thủy lợi.

- Tháng 10 năm 1973, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thủy lợi (10/1973 - 12/1980). Ngày 23/01/1981, Chủ tịch Nước ban hành Lệnh số 19-LCT bổ nhiệm ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thủy lợi thay ông Nguyễn Thanh Bình theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp ngày 22/01/1981. Ngày 21 tháng 10 năm 1995, Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ tám thông qua Nghị quyết Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ, ông thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thủy lợi để giữ chức Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công của Việt Nam, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão trung ương (Quyết định số 299/TTg ngày 13/5/1996).

- Năm 1997, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, kiêm Bí thư Đảng ủy cơ quan. Từ năm 2003 – 2006, ông làm Cố vấn Chủ tịch nước. Năm 2006 ông nghỉ hưu và ở tại số nhà 117, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

- Trong quá trình công tác, ông còn kiêm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế kỹ thuật Việt Nam – Iraq; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Afganistan. Hiện ông là Chủ tịch danh dự Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam.

- Ông là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương các khóa V (dự khuyết), khóa VI, VII, và khóa VIII; Đại biểu Quốc hội khóa VII, khóa VIII, và khóa X.

- Năm 2006, ông được Nhà nước vinh danh & trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

 

 

THỨ TRƯỞNG Phan Mỹ

(01/1963 - 4/1973)

 

 

- Ông Phan Mỹ sinh năm 1914, tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- Năm 1939, sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật, Ông theo dạy học ở các trường có tên tuổi ở Hà Nội như trường Gia Long, Thăng Long, Văn Lang và tham gia các phong trào yêu nước có xu hướng ủng hộ Việt Minh.

- Sau Cách mạng Tháng 8, Ông tham gia chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lần lượt giữ các chức vụ: Thư ký Ủy ban Bảo vệ thành phố Hà Nội, Chánh án Tòa án Quân sự Hà Nội, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng (Sắc lệnh số 209/SL ngày 16/11/1946). Từ năm 1947, Ông lên Việt Bắc cùng Chính phủ kháng chiến và giữ các chức vụ Chánh văn phòng Chủ tịch Chính phủ (Sắc lệnh số 232/SL ngày 18/7/1947); Thứ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực và sau đó là Thứ trưởng Bộ Thủy lợi (1960 – 4/1973); Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng (4/1973 – 1981).

- Ông mất năm 1987 tại Hà Nội.

- Ông được Nhà nước vinh danh & trao tặng: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

 

 

 

 

THỨ TRƯỞNG Trần Mạnh Quỳ

(Thông tin đang được cập nhật)

 

 

THỨ TRƯỞNG Lê Tính

(1969 - 02/1988)

- Ông Lê Tính, sinh năm 1920, tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội). Ông tham gia cách mạng từ tháng 5/1945. Từ 1945 đến 1953 ông công tác tại xí nghiệp hỏa xa Hải Phòng, tham gia công đoàn kỹ nghệ quốc phòng, Chánh thư ký, kiêm bí thư Liên hiệp công đoàn khu Tả Ngạn. Tháng 10/1945, ông được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 1953 ông được bầu làm Bí thư tỉnh ủy, kiêm Chính trị viên tỉnh đội Hưng Yên (1953 – 1955). Từ năm 1955 đến 1958, ông là Ủy viên BCH Khu ủy Tả ngạn, thường trực Ủy ban cải cách ruộng đất; phụ trách sửa sai sau cải cách ruộng đất. Từ năm 1958 – 1959 ông là Phó Ban chỉ huy kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Công trường Đại thủy nông Bắc Hưng Hải.

- Từ năm 1959, ông được bổ nhiệm giữ các chức vụ: Cục trưởng, Viện trưởng Viện Khảo sát thiết kế thủy lợi thủy điện, Bộ Thủy lợi (1959 – 1965); Trưởng đoàn công tác của Bộ Thủy lợi tại khu IV (1965 – 1968); Phụ trách Cục Xây dựng cơ bản, Bộ Thủy lợi (1968 – 1969).

- Năm 1969 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thủy lợi. Từ năm 1973 – 1981 ông là Trưởng đoàn công tác của Bộ Thủy lợi tại Miền Nam, Thường trực Bộ tại TP. Hồ Chí Minh.

- Tháng 02/1988, ông nghỉ hưu.

- Ông mất ngày 04/02/1992 tại Hà nội.

 

 

THỨ TRƯỞNG Hoàng Tiến

(Thông tin đang được cập nhật)

 

 

 

THỨ TRƯỞNG Vũ Khắc Mẫn

 

(Thông tin đang được cập nhật)

 

 

 

THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Bắc

 

(Thông tin đang được cập nhật)

 

 

THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Cung

(Thông tin đang được cập nhật)

 

 

THỨ TRƯỞNG Đinh Gia Khánh

(Thông tin đang được cập nhật)

 

 

 

THỨ TRƯỞNG Trần Nhơn

(1983 – 1995)

 

(Thông tin đang được cập nhật)

 

 

THỨ TRƯỞNG Nguyễn Giới

(……/1985 - 10/1995)

(Thông tin đang được cập nhật)

 

 

 

THỨ TRƯỞNG Phan Sỹ Kỳ

(10/1989 - 10/1995)

(Thông tin đang được cập nhật)

 

 

 

THỨ TRƯỞNG Vũ Trọng Hồng

(10/1989 - 10/1995)

(Thông tin đang được cập nhật)

 

Nguồn: dangcongsan.vn; hanoi.gov.vn;

chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thanhvienchinhphuquacacthoiky;

truyenthong.omard.gov.vn; quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham;

http://baosonla.org.vn/ditich.htm; http://www.qdnd.vn;     

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE