Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Loại văn bản :  Văn bản hợp nhất
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  An toàn công trình
Số văn bản :  01/VBHN-BNNPTNT
Mã văn bản :  01/VBHN-BNNPTNT
Người ký :  Bộ trưởng : Cao Đức Phát
Trích yếu : 
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT, ngày 27/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

File đính kèm : 
Ngày ban hành :  27/03/2015
Ngày có hiệu lực :  15/05/2015