Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Loại văn bản :  Văn bản hợp nhất
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  An toàn công trình
Số văn bản :  01/VBHN-BNNPTNT
Mã văn bản :  01/VBHN-BNNPTNT
Người ký :  Bộ trưởng : Cao Đức Phát
Trích yếu : 
Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
 
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  27/03/2015
Ngày có hiệu lực :  12/05/2015