Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quyết định số 1788/QĐ-BNN-TCTL của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành Thủy lợi
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  Khoa học công nghệ
Số văn bản :  1788/QĐ-BNN-TCTL
Mã văn bản : 
Người ký :  Bộ trưởng : Cao Đức Phát
Trích yếu : 
Quyết định số 1788/QĐ-BNN-TCTL của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành Thủy lợi

File đính kèm : 
Ngày ban hành :  19/05/2015
Ngày có hiệu lực :  19/05/2015