Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông tư của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc LLVT nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức CTXH, tổ chức CTXH nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Tài chính, kế toán
Số văn bản :  58/2016/TT-BTC
Mã văn bản :  58/2016/TT-BTC
Người ký :  Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(102KB)
Ngày ban hành :  29/03/2016
Ngày có hiệu lực :  16/05/2016