Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông tư quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực :  Lĩnh vực khác
Số văn bản :  05/2016/TT-BTNMT
Mã văn bản :  05/2016/TT-BTNMT
Người ký :  Chu Phạm Ngọc Hiển
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(252KB)
Ngày ban hành :  13/05/2016
Ngày có hiệu lực :  01/07/2016