Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo Kết quả hội nghị Hội đồng quản lý hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  78/TB-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  78/TB-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Hồng Khanh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(1349KB)
Ngày ban hành :  12/12/2016
Ngày có hiệu lực :  12/12/2016