Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo Công khai số liệu dự toán chi NSNN giao năm 2016 lần 2
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Tài chính, kế toán
Số văn bản :  76/TB-TCTL-KHTC
Mã văn bản :  76/TB-TCTL-KHTC
Người ký :  Nguyễn Thị Liên
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(28KB)
Ngày ban hành :  12/12/2016
Ngày có hiệu lực :  12/12/2016