Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quyết định Ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đề mục Phát triển Ngành nghề nông thôn
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  Thanh tra, KNTC
Số văn bản :  5403/QĐ-BNN-CB
Mã văn bản :  5403/QĐ-BNN-CB
Người ký :  Trần Thanh Nam
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(356KB)
Ngày ban hành :  26/12/2016
Ngày có hiệu lực :  26/12/2016