Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 (Vốn đầu tư XDCB theo niên độ năm 2015)
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Tài chính, kế toán
Số văn bản :  91/TB-TCTL-KHTC
Mã văn bản :  91/TB-TCTL-KHTC
Người ký :  Lê Thanh Cao
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(50KB)
Ngày ban hành :  30/12/2016
Ngày có hiệu lực :  30/12/2016