Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Phê duyệt Chương trình KHCN trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực :  Xây dựng nông thôn mới
Số văn bản :  45/QĐ-TTg
Mã văn bản : 
Người ký :  Vương Đình Huệ
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(329KB)
Ngày ban hành :  01/12/2017
Ngày có hiệu lực :  16/01/2017