Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QHXIV ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Lĩnh vực khác
Số văn bản :  27/NQ-CP
Mã văn bản : 
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(1085KB)
Ngày ban hành :  23/02/2017
Ngày có hiệu lực :  23/02/2017