Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Tổng kết công tác lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016-2017, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  1649/BC-BNN-TCTL
Mã văn bản : 
Người ký :  Hoàng Văn Thắng
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(560KB)
Ngày ban hành :  27/02/2017
Ngày có hiệu lực :  27/02/2017