Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  305/QĐ-TTg
Mã văn bản : 
Người ký :  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(198KB)
Ngày ban hành :  08/03/2017
Ngày có hiệu lực :  08/03/2017