Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực :  Tổ chức và cán bộ
Số văn bản :  25/2017/QĐ-TTg
Mã văn bản :  25/2017/QĐ-TTg
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(2048KB)
Ngày ban hành :  03/07/2017
Ngày có hiệu lực :  18/08/2017