Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo Kết quả cuộc họp Hội đồng quản lý Hệ thống thủy lợi vùng Tứ Giác - Long Xuyên
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  01/TB-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  01/TB-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Hồng Khanh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(279KB)
Ngày ban hành :  21/08/2017
Ngày có hiệu lực :  21/08/2017