Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý công trình thủy lợi
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Tổ chức và cán bộ
Số văn bản :  08/QĐ-TCTL-VP
Mã văn bản :  08/QĐ-TCTL-VP
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(1343KB)
Ngày ban hành :  18/08/2017
Ngày có hiệu lực :  18/08/2017