Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Công văn v/v chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực :  Phòng, tránh thiên tai
Số văn bản :  12155/VPCP-NN
Mã văn bản :  12155/VPCP-NN
Người ký :  Nguyễn Cao Lục
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(203KB)
Ngày ban hành :  14/11/2017
Ngày có hiệu lực :  14/11/2017