Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và chương trình công tác năm 2018
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Lĩnh vực khác
Số văn bản :  96/BC-TCTL-VPTC
Mã văn bản :  96/BC-TCTL-VPTC
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(88KB)
Ngày ban hành :  30/11/2017
Ngày có hiệu lực :  30/11/2017