Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Tổng cục Thủy lợi
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Lĩnh vực khác
Số văn bản : 
Mã văn bản : 
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(70KB)
Ngày ban hành :  03/01/2018
Ngày có hiệu lực :  03/01/2018