Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo số 02/TB-TCTL-KHTC Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 (vốn đầu tư XDCB theo niên độ năm 2016)
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Tài chính, kế toán
Số văn bản :  02/TB-TCTL-KHTC
Mã văn bản :  02/TB-TCTL-KHTC
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 (Vốn đầu tư XDCB theo niên độ năm 2016)

File đính kèm :  Tải về(1608KB)
Ngày ban hành :  05/01/2018
Ngày có hiệu lực :  05/01/2018