Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo 01/TB-TCTL-VPTC v/v Giới thiệu chức danh và chữ ký Vụ trưởng Vụ An toàn đập
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Tổ chức và cán bộ
Số văn bản :  01/TB-TCTL-VPTC
Mã văn bản :  01/TB-TCTL-VPTC
Người ký :  Nguyễn Hữu Phú
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(221KB)
Ngày ban hành :  04/01/2018
Ngày có hiệu lực :  04/01/2018