Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản : 
Mã văn bản : 
Người ký : 
Trích yếu :  Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
File đính kèm :  Tải về(52KB)
Ngày ban hành :  19/06/2018
Ngày có hiệu lực :  19/06/2018