Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Công điện số 09/CĐ-TCTL-QLCT : Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng cho cây trồng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp
Loại văn bản :  Công điện
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  09/CĐ-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  09/CĐ-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu :  Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng cho cây trồng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp
File đính kèm :  Tải về(557KB)
Ngày ban hành :  26/07/2018
Ngày có hiệu lực :  26/07/2018