Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo số /BC-TCTL-QLCT : Báo cáo tuần Tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác phòng chống hạn hán thiếu nước, ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình (Từ ngày 28 tháng 7 đến 03 tháng 8 năm 2018)
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  /BC-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  /BC-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu :  Tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác phòng chống hạn hán thiếu nước, ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình (Từ ngày 28 tháng 7 đến 03 tháng 8 năm 2018) 
File đính kèm :  Tải về(246KB)
Ngày ban hành :  03/08/2018
Ngày có hiệu lực :  03/08/2018