Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo nhanh Công tác bảo đảm an toàn công trình và vận hành công trình thủy lợi phòng chống ngập lụt, úng (Tính đến 17 giờ ngày 06/8/2018)
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  /TCTL-QLCT
Mã văn bản :  /TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu :  Công tác bảo đảm an toàn công trình và vận hành công trình thủy lợi phòng chống ngập lụt, úng (Tính đến 17 giờ ngày 06/8/2018)
File đính kèm :  Tải về(453KB)
Ngày ban hành :  06/08/2018
Ngày có hiệu lực :  06/08/2018