Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quyết định số 3181/QĐ-BNN-TCTL : Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  3181/QĐ-BNN-TCTL
Mã văn bản :  3181/QĐ-BNN-TCTL
Người ký :  Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu :   Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
File đính kèm :  Tải về(2039KB)
Ngày ban hành :  10/08/2018
Ngày có hiệu lực :  10/08/2018