Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo số 232/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực :  Cải cách hành chính
Số văn bản :  232/TB-VPCP
Mã văn bản :  232/TB-VPCP
Người ký :  Mai Tiến Dũng
Trích yếu : 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử

File đính kèm :  Tải về(315KB)
Ngày ban hành :  28/06/2018
Ngày có hiệu lực :  28/06/2018