Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo số 197/BC-TCTL-QLCT : Báo cáo tháng 8 Tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tháng 8/2018 và nhận định tình hình tháng 9/2018
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  197/BC-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  197/BC-TCTL-QLCT
Người ký :  Đỗ Văn Thành
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(4325KB)
Ngày ban hành :  31/08/2018
Ngày có hiệu lực :  31/08/2018