Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo số /BC-TCTL-QLCT : Báo cáo nhanh Công tác bảo đảm an toàn công trình và vận hành công trình TL phòng chống ngập lụt, úng do ảnh hưởng của mưa lớn khu vực Bắc bộ và lũ thượng nguồn khu vực ĐBSCL (tính đến 17 giờ ngày 31/8/2018)
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  /BC-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  /BC-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(536KB)
Ngày ban hành :  31/08/2018
Ngày có hiệu lực :  31/08/2018