Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Công điện số 15/CĐ-TCTL-QLCT : Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (siêu bão Mangkhut) ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Loại văn bản :  Công điện
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  15/CĐ-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  15/CĐ-TCTL-QLCT
Người ký :  Đỗ Văn Thành
Trích yếu : 

Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (siêu bão Mangkhut) ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ


File đính kèm :  Tải về(503KB)
Ngày ban hành :  14/09/2018
Ngày có hiệu lực :  14/09/2018