Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo tháng 9 tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tháng 9/2018 và nhận định tình hình tháng 10/2018
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  217/BC-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  217/BC-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(4329KB)
Ngày ban hành :  28/09/2018
Ngày có hiệu lực :  28/09/2018