Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo mùa Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp đến tháng 10/2018, nhận định tình hình nguồn nước, các giải pháp cần thực hiện bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  235/BC-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  235/BC-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(1509KB)
Ngày ban hành :  19/10/2018
Ngày có hiệu lực :  19/10/2018