Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo số 03/TB-TCTL-KHTC : Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 (Vốn đầu tư XDCB phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành)
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Tài chính, kế toán
Số văn bản :  03/TB-TCTL-KHTC
Mã văn bản :  03/TB-TCTL-KHTC
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(638KB)
Ngày ban hành :  11/01/2019
Ngày có hiệu lực :  11/01/2019