Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Công điện 02/CĐ-TCTL-QLCT : Về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ
Loại văn bản :  Công điện
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  02/CĐ-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  02/CĐ-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(1604KB)
Ngày ban hành :  29/01/2019
Ngày có hiệu lực :  29/01/2019