Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo tổng kết công tác lấy nước Đợt 2, phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  /BC-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  /BC-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(124KB)
Ngày ban hành :  04/02/2019
Ngày có hiệu lực :  04/02/2019