Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo nhanh về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2018 - 2019 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ (tính đến 16h00 ngày 22/02/2019)
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  64/BC-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  64/BC-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(981KB)
Ngày ban hành :  22/02/2019
Ngày có hiệu lực :  22/02/2019