Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tháng 2/2019 và nhận định tình hình tháng 3/2019
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  96/BC-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  96/BC-TCTL-QLCT
Người ký :  Đồng Văn Tự
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(3185KB)
Ngày ban hành :  28/02/2019
Ngày có hiệu lực :  28/02/2019