Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo tình hình thời tiết, nguồn nước, phòng chống ngập lụt, úng, hạn hán, thiếu nước (từ ngày 09/3 đến 15/3/2019)
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  /BC-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  /BC-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  15/03/2019
Ngày có hiệu lực :  15/03/2019